Wordt dit type camera gebruikt om te zien wie een rood licht passeert? (Engeland)

1

Ik was aan het gutsen op google maps (ik woon in Engeland) en heb dit cameratype nog nooit eerder gezien bij verkeerslichten. Is dit een camera die is ontworpen om te zien of mensen rode lichten laten branden of niet?

Hieriseenvolledigbeeldvandekruising,jekuntdezecamerabovenhetlichtinhetmiddenzien

UPDATE:

Eigenlijkdenkikdatditeencameraisdiemensenvangtdiedoorroodlichtgaan.Dusalsdecameravanhierbovenopeenkruisingstaat,zouhetdanwordengebruiktomauto'stedetecterenomdelichtenteveranderen?

    
reeks Andy Holmes 21.11.2015 / 21:58

1 antwoord

2

Ik ben er vrij zeker van dat je tweede foto een snelheidscamera is: als deze is ingeschakeld (de meeste zijn niet op een bepaald moment), wordt automatisch een foto gemaakt van elke auto die de snelheidslimiet overschrijdt en bestuurder krijgt een ticket in de post.

De eerste lijkt me een verkeerscamera, vergelijkbaar met normale CCTV. (Er is geen bijzondere reden om boven aan het verkeerslicht te staan, behalve dat het de kosten en congestie van het ophangen van een andere pool bespaart.) Er zal ergens een controlekamer zijn en een operator die meerdere banken bewaakt. Deze komen vaak voor op autosnelwegen, en niet zo uitzonderlijk op knooppunten met vierbaansweggetjes zoals je laat zien. De Highways Agency zegt dat dit is om ongevallen op te merken en de veiligheid te bewaken in plaats van verkeerskaarten uit te geven; geloof wat je wilt.

    
antwoord gegeven 24.11.2015 / 13:33