Verandering in bemanningshouding ("Pen Pals" versus "Homeward")

4

Hoe wordt de houding van de Enterprise-D-crew ten aanzien van deze twee evenementen in het universum uitgelegd?

In "Pen Pals" breekt de gegevens de Eerste richtlijn, maar toch gaan Picard en het bedrijf door met het redden van de inwoners van Drema IV. In 'Homeward' weigert de bemanning echter koppig om de cultureel rijke Boraalanen te redden, bijna tot op het punt van koud en zonder gevoel.

Het lijkt zo hypocriet.

    
reeks Ham Sandwich 05.07.2017 / 20:33

1 antwoord

2

Misschien moet ik "Pen Pals" opnieuw bekijken, maar dan op basis van het geheugen en de samenvatting op Memory Alpha , er is een significante verzachtende factor.

In eerste instantie wil Picard (en als de bevelvoerende officier de enige mening die er toe doet) zich niet mengen; dezelfde houding die hij hanteert bij 'Thuis'. Het directe pleidooi voor hulp (gespeeld door Data) kan echter als iets anders worden beschouwd, en de Enterprise zou op dat moment moeten ingrijpen. Picard's rechtvaardiging is: "Uw fluistering uit het donker is nu een pleidooi geworden, we kunnen onze rug niet keren."

Al met al vertonen beide afleveringen een elementaire terughoudendheid om de Eerste Richtlijn te schenden, maar uitzonderlijke omstandigheden (gegevens die de directe smeekbede zijn voor hulp, Nikolai Rozhenko die de dorpelingen in 'Thuis' straalde) zorgen ervoor dat de bemanning actie onderneemt, meer of minder gewillig. Ik ben van mening dat de houding van de bemanning (en die van Picard) ten opzichte van de Eerste Richtlijn zo sterk is veranderd.

    
antwoord gegeven 05.07.2017 / 22:18
Recent commentaar

gebonden bemanning De bemanning van de Enterprise is verdeeld in drie groepen: de naar huis gebonden bemanning, de bemanning van de Enterprise in de Enterprise-D en de bemanning van de Enterprise in de Enterprise-E. De naar huis gebonden bemanning is de bemanning van de Enterprise die zich niet in een Federatie-schip bevindt. De bemanning van de Enterprise-D is de bemanning van de Enterprise die zich niet in een Federation-schip bevindt. De bemanning van de Enterprise-E is de bemanning van de Lees verder