Biedt de hulpspell permanent verhoging van HP voor Necromancy-wizards met de functie Inured to Undeath?

23

De hulp spreuk verhoogt uw huidige en maximale HP, maar alleen voor de duur van de betovering.

De School of Necromancy wizard 10th level Intense to Undeath feature (PHB, 119) zegt:

your hit point maximum can't be reduced.

Betekent dit dat een personage met de functie Inured to Undeath de maximale HP permanent kan verhogen door aid hierop te laten casten, omdat de toename van aid nooit kan vervagen zelfs nadat de betovering niet meer actief is?

Als dit het geval is, kunnen herhaalde toepassingen van ondersteuning over meerdere opdrachten hun HP elke keer opwaarts verhogen en hun HP oneindig verhogen?

    
reeks KombatKingo 18.01.2018 / 13:35

4 antwoord

30

PHB, p. 205

The effects of different spells add together while the durations of those spells overlap. The effects of the same spell cast multiple times don't combine, however.

Instead, the most potent effect-such as the highest bonus-from those castings applies while their durations overlap. For example, if two clerics cast bless on the same target, that character gains the spell's benefit only once; he or she doesn't get to roll two bonus dice.

RAW zegt niet dat spreuken niet kunnen worden gestapeld, maar dat de effecten van dezelfde spreuken niet kunnen worden gestapeld.

Als zodanig kan het argument worden aangevoerd dat, aangezien de HP max nooit opnieuw is verlaagd, het effect van de hulpspreuk nooit echt is verdwenen, waardoor het personage niet meer in aanmerking komt om opnieuw te worden getarget door de betovering, tenzij het met een hogere spelling is niveau; RAW stelt dat het doelwit wordt beïnvloed door het krachtigere spreukeffect. Zelfs dan zouden ze alleen de hogere max HP-bonus krijgen, niet beide.

Het kan nog steeds een permanente max. HP-verhoging zijn, maar een die niet kan worden herhaald, dus het is misschien niet nodig om deze te corrigeren.

    
antwoord gegeven 18.01.2018 / 13:55
20

"Inured to Undeath" is een beveiligingsfunctie en hoewel dit niet expliciet wordt vermeld, zou het moeten betekenen dat uw maximale HP niet onder zijn normale -niveau kan worden verlaagd. Men zou ook kunnen interpreteren dat het verlies van Maximum HP aan het einde van de Hulp geen verlaging is, maar een verlies van een toevoeging.

In beide gevallen mislukt de geponeerde interpretatie niet met de gezond verstandentest. het is hoogst onwaarschijnlijk dat de ontwerpers van plan waren een oneindige HP-toename te produceren. We moeten dus de meest waarschijnlijke betekenis zoeken in de geschreven regel.

    
antwoord gegeven 18.01.2018 / 15:51
0

Betekent dit dat een personage met inurved tot undeath hun maximale HP permanent kan verhogen? Ja

Inured to Undeath

Beginning at 10th level, you have resistance to necrotic damage, and your hit point maximum can't be reduced.

RAW, dit lijkt te betekenen dat zodra je een maximumlimiet van het hitpunt hebt gekregen rom aid , deze toename blijft bestaan zelfs nadat de spreuk zelf niet meer actief is.

Zou het personage vervolgens meerdere hulp-spreuken kunnen stapelen om hun HP oneindig te vergroten? Nee

Volgens de PHB:

The effects of different spells add together while the durations of those spells overlap. The effects of the same spell cast multiple times don't combine, however.

Let op de nadruk op de effecten van de spreuk en niet op de spreuk zelf. Het personage profiteert nog steeds van de effecten van steun en kan dus geen tweede keer profiteren.

    
antwoord gegeven 19.01.2018 / 17:29
-6

Inured to Undeath

Beginning at 10th level, you have resistance to necrotic damage, and your hit point maximum can't be reduced. You have spent so much time dealing with undead and the forces that animate them that you have become inured to some of their worst effects.

Hoewel de zinnen "weerstand tegen necrotische schade" en "uw hitlimiet niet kunnen worden verlaagd" verschillend zijn, kan de hele alinea worden gebruikt om te beweren dat uw HP niet alleen voor Necrotische effecten kan worden gereduceerd. De tweede regel bevestigt dit door te praten over je personage dat geoefend is in de ergste effecten die ondoden hebben. Als u alleen maar de regel neemt "uw hitlimiet kan niet worden verlaagd", zou zelfs het verlagen van uw grondwetscore geen hitpoints verlagen.

En Aid is een abjuration spell dus zou niet onder vallen als je HP niet zou verliezen aan necrotische effecten.

Ik dacht dat dit een goed antwoord was, maar zie dat ik echt zeg dat de GM anders kan beslissen, wat eigenlijk regel 0 is, dus niets zegt. Hoewel je het antwoord al hebt geplaatst, verlaat je het dus.

    
antwoord gegeven 18.01.2018 / 15:29